มอเตอร์ไฟฟ้าอัตโนมัติ

สำหรับประตูบานสวิง และบานเฟี้ยม

Z-320 H

คุณสมบัติพิเศษ

  • ออกแบบโดยคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยสูงสุด เพื่อตอบสนองความความสะดวกให้ประตูสวิงและบานเฟี้ยมสามารถเปิด-ปิด ได้โดยอัตโนมัติด้วยกำลังมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 12 VDC ที่สร้างแรงบิดสูงทำให้การเปิด-ปิด ประตูเป็นไปด้วยความนุ่มนวล เร็ว และเงียบ
  • นำเสนอเทคโนโลยีใหม่ ภายในกล่องควบคุมอิเลคทรอนิค ที่กำหนดให้มอเตอร์ไฟฟ้าสามารถสร้างความจำอัตโนมัติ สำหรับควบคุมการเปิด-ปิดมอเตอร์จะเรียนรู้เพื่อกำหนดระบบและระยะการทำงานของกลไกเปิด-ปิด ตลอดเวลา ช่วยยืดอายุการใช้งานของมอเตอร์ให้คงทนนานยิ่งขึ้น
  • นำเสนอระบบแขนคันชักประตูชนิดพิเศษ ที่ได้รับการออกแบบให้สามารถใช้กับบานสวิง และบานเฟี้ยมที่กว้างถึง 3 เมตรต่อข้าง และสามารถรองรับ
    น้ำหนักได้ถึง 300 กิโลกรัม
  • ทำงานต่อเนื่องได้แม้ไฟฟ้าดับด้วยแบตเตอรี่ที่เก็บไฟฟ้าสำรองนาน 48 ชั่วโมง พร้อมสามารถคลายล็อคมอเตอร์แสนง่ายด้วยกุญแจเพื่อสามารถเปิด-ปิด ประตูด้วยมือเบาๆ
  • นำเสนอระบบความปลอดภัย ด้วยระบบเซ็นเซอร์อินฟาเรดที่สั่งมอเตอร์ไฟฟ้าให้กลับเปิดทันทีที่มีสิ่งของเคลื่อนที่ผ่านหรือขวางประตูในระหว่างที่มีคำสั่งปิดประตู และมอเตอร์จะสั่งทำงานต่อเนื่องอัตโนมัติเมื่อระบบเซ็นเซอร์ไม่พบสิ่งกีดขวาง
  • สามารถติดตั้งง่ายและทนต่อทุกสภาวะอากาศ
Switch Control
สำหรับเปิด-ปิด ภายในบ้าน
แบตเตอรี่สำรอง 48 ชั่วโมง ควบคุมการทำงานด้วย
Control Board
ชุดอุปกรณ์เสริมพิเศษ
สำหรับติดตั้งประตูบานเฟี้ยม
Infrared Safety Sensor
สำหรับป้องกันประตูหนีบ
Remote Control แขนคันชักประตู สามารถรองรับน้ำหนักได้ถึง 300 กก. ต่อข้าง

 

รายละเอียดทางเทคนิคทั่วไป บานน้ำหนักขนาดกลาง บานน้ำหนักขนาดหนัก
ขนาดไฟฟ้าจ่ายเข้า (Power Supply) 220-230 Volt 220-230 Volt
กำลังไฟฟ้าสูงสุด (Power Max.) 40 Watts 60 Watts
อัตราไฟฟ้าสูงสุด (Current Max.) 3 Ampere 6 Ampere
กำลังบิดสูงสุด (Torque Max.) 190 Nm. 290 Nm.
ขนาดไฟฟ้าทำงาน (Operating V.) DC 12V DC 15V
กำลังไฟฟ้าทำงาน (Operating Power) 20 Watts 30 Watts
อัตราไฟฟ้าทำงาน (Operating Current) 1.36 Ampere 1.65 Ampere
กำลังบิดเมื่อทำงาน (Operating Torque) 96 Nm. 140 Nm.
ความเร็วรอบ (Operating Speed) 2RPM. 2RPM.
ระยะเวลาทำงาน (Operating Time) 10 Second (Total Open/Close)
ขนาดน้ำหนักประตู 600 kg. 900 kg.

 

ประตูเลื่อนอัตโนมัติ กันสาดไฟฟ้าอัตโนมัติ ม่านไฟฟ้า กันสาดไฟฟ้า แขนกั้นรถอัตโนมัติ ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ มอเตอร์ประตูเลื่อน มอเตอร์ประตูไฟฟ้า มอเตอร์ประตู ประตูเปิดปิด อัตโนมัติ ไม้กั้นอัตโนมัติ ไม้กระดกไฟฟ้า ม่านม้วนไฟฟ้า ม่านอัตโนมัติ ติดตั้งประตูอัตโนมัติ ม่านม้วนมอเตอร์ กันสาดมอเตอร์ แขนกั้นอัตโนมัติ